80-246 Gdańsk, ul. Pniewskiego 5/4, tel./fax 58 520 38 28,
e-mail: sas.bpo@wp.pl
NIP 957-071-61-31, REGON 191608124
Bank Zachodni WBK Nr:  63 1090 0000 0001 0415 9466